آخرین اخبار

تست ۹۸۰۷۱۰تست ۹۸۰۷۱۰تست ۹۸۰۷۱۰تست ۹۸۰۷۱۰تست ۹۸۰۷۱۰
۱۲۰ نفر از اساتید بسیجی استان قم نیز امسال عازم شرکت در مراسم سالگرد امام خمینی (ره) می شوند
کوتاهی در قبال جامعه ، عوارض متعددی را در پی خواهد شد و ما نیازمند گفتمان سازی مسئولیت اجتماعی هستیم.
کمک‌های غیرنقدی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال همراه با اردوی جهادی گروه علوم پزشکی به مناطق سیل‌زده جنوب کشور اعزام شدند.
سرهنگ شفیعی ضمن دیدار با رئیس دانشگاه به مناسبت روز جانباز از عضویت همه اعضای هیأت علمی این دانشگاه در بسیج اساتید تشکر کرد

کانون ها

۱۲۰ نفر از اساتید بسیجی استان قم نیز امسال عازم شرکت در مراسم سالگرد امام خمینی (ره) می شوند
کوتاهی در قبال جامعه ، عوارض متعددی را در پی خواهد شد و ما نیازمند گفتمان سازی مسئولیت اجتماعی هستیم.
کمک‌های غیرنقدی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال همراه با اردوی جهادی گروه علوم پزشکی به مناطق سیل‌زده جنوب کشور اعزام شدند.