آخرین اخبار

کوتاهی در قبال جامعه ، عوارض متعددی را در پی خواهد شد و ما نیازمند گفتمان سازی مسئولیت اجتماعی هستیم.
کمک‌های غیرنقدی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال همراه با اردوی جهادی گروه علوم پزشکی به مناطق سیل‌زده جنوب کشور اعزام شدند.
سرهنگ شفیعی ضمن دیدار با رئیس دانشگاه به مناسبت روز جانباز از عضویت همه اعضای هیأت علمی این دانشگاه در بسیج اساتید تشکر کرد
کسر یک روز از حقوق كارمندان و اساتيد داوطلب كمك به مناطق سيل زده كشور
سپاه آرامش ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه را سلب نماید تا شیطان بزرگ بفهمد که دوران بزن در رو تمام شده است.

کانون ها

کوتاهی در قبال جامعه ، عوارض متعددی را در پی خواهد شد و ما نیازمند گفتمان سازی مسئولیت اجتماعی هستیم.
کمک‌های غیرنقدی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال همراه با اردوی جهادی گروه علوم پزشکی به مناطق سیل‌زده جنوب کشور اعزام شدند.